Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας: Ενα πολύ δημιουργικό ταξίδι ξεκινάει!

January 8, 2024

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη για την εμπιστοσύνη και την τιμή να μου αναθέσει το νευραλγικό χαρτοφυλάκιο της Αντιπεριφέρειας Δημόσιας Υγείας. Η πρόσφατη υγειονομική κρίση ήταν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και η χώρα μας χρειάζεται άμεση αναδιοργάνωση του συστήματος υγείας. Το αναλαμβάνω με μεγάλο αίσθημα ευθύνης, έχοντας το όραμα του επαναπροσδιορισμού των υπηρεσιών υγείας προς την πρόληψη, την προαγωγή υγείας, την ελαχιστοποίηση των ανισοτήτων και την ενίσχυση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων και συνολικά της δημόσιας υγείας στη Δυτική Ελλάδα. Ένα πολύ δημιουργικό ταξίδι ξεκινάει το 2024!

lampr_kon

https://amastorakou.gr/wp-content/uploads/2023/06/logo-final.png
Contact
2610 275556, 2610 243725
6988 368119, 6975 549885
Κορίνθου 210-212, 2ος όροφος
Μοιραστείτε τις προτάσεις σας